ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูลกรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

กองทัพภาคที่ 3 ชมเชยกำลังพลที่มีผลการศึกษาดีเด่น

07 ก.ย. 2017จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงถึงความสำนึกในหน้าที่ ความขยันขันแข็ง มีความพยายาม และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการศึกษา กองทัพภาคที่ 3 จึงประกาศชมเชยได้ ณ โอกาสนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพลทั่วไป เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU มหาวิทยาลัยนเรศวร

06 ก.ย. 2017คณะกองทัพภาคที่ 3 นำโดย พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง กองทัพภาคที่ 3 กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อการส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการให้กับกำลังพล โดยสนับสนุนด้านการศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร


ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 2 มีทั้งหมด 2 ข้อมูล