ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูลกรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

การปฐมนิเทศให้กับทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

22 มิ.ย. 2018เมื่อ 22 มิ.ย. 61 เวลา 0900 – 1630 ได้มีการจัดการปฐมนิเทศให้กับทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม บก.มทบ.39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีจำนวนทหารเข้าร่วม 500 นาย โดยมี รอง เสธ.ทภ.3 เป็นประธาน


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ทหารกองประจำการประจำปี 2560

30 ต.ค. 2017เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 60 เวลา 1330 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ทหารกองประจำการประจำปี 2560 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ มีทหารกองประจำการเข้าร่วม 350 นาย โดยมี รอง มทภ.3 เป็นประธาน


ตรวจเยี่ยมการสอบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

16 ก.ย. 2017คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 นำโดย พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (2) : ด้านกำลังพล เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ของกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (2) : ด้านกำลังพล เป็นผู้นำคณะ, พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ หัวหน้าแผนกศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้ติดตาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก


ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 3 มีทั้งหมด 3 ข้อมูล