ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูลกรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

การฝึกอบรมครูฝึกวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รุ่นที่ 2

11 พ.ค. 2018เมื่อ 7 – 11 พ.ค. 61 กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จว.ลำพูน ทำการฝึกอบรมครูฝึกวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รุ่นที่ 2 มีจำนวน 17 นาย ให้กับกำลังพลในพื้นที่ ทภ.3 เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ไปเป็นครูฝึกสอนให้กับทหารกองประจำการต่อไป โดยอบรม ณ ร้อย.พล.สร.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


การฝึกอบรมหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

10 พ.ย. 2017เมื่อ 6 – 10 พ.ย. 60 กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน ทำการฝึกอบรมให้กับกำลังพลในพื้นที่ จว.พ.ล. เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง จัดเป็นระบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อต่อยอดระดับการศึกษาให้กับกำลังพล


การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ

8 ส.ค. 2017เมื่อในวันที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 0830 – 1200 การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดจากกองประจำการใน 1 พ.ย. 61 ณ 101 สโมสรบันเทิงทัพ โดยมีทหารกองประจำการเข้าร่วม 275 นาย


ดูพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการ ทภ.3

13 ม.ค. 2017พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ หัวหน้าแผนกการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะกำลังพลศูนย์การศึกษา เข้าดูพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลของ กองทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 ณ ส.พัน.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 4 มีทั้งหมด 4 ข้อมูล