ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูลกรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

ดูพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการ ทภ.3

13 ม.ค. 2017พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ หัวหน้าแผนกการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะกำลังพลศูนย์การศึกษา เข้าดูพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลของ กองทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 ณ ส.พัน.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 1 มีทั้งหมด 1 ข้อมูล