ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ภาพกิจกรรม

ดูพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการ ทภ.3

13 ม.ค. 2017พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ หัวหน้าแผนกการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะกำลังพลศูนย์การศึกษา เข้าดูพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลของ กองทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 ณ ส.พัน.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook