ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมการสอบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

16 ก.ย. 2017คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 นำโดย พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (2) : ด้านกำลังพล เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ของกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (2) : ด้านกำลังพล เป็นผู้นำคณะ, พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ หัวหน้าแผนกศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้ติดตาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก

facebook