ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์การจัดการความรู้ KM บชร.3

29 ก.ย. 2017บชร.3 จัดกิจกรรม สัปดาห์การจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีการนำเสนอบอร์ดการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วย และการจัดประกวด การนำเสนอคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยผ่านเวที โดยมีคณะกรรมการ ในการตัดสินคะแนน นำโดย พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3, พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร ผบ.ศคบ.บชร.3, พ.อ.วิษณุ วิจิตรพงษา รอง.เสธ.บชร.3 และกรรมการรับเชิญพิเศษ พ.ท.หญิง ดร.มลฤดี โภคศิริ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ทภ.3 เพื่อค้นหาผลงานการจัดการความรู้ที่ดีเยี่ยม และสามารถนำสู่การประกวดภายนอกหน่วยต่อไปได้ กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

facebook