ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูลกรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม ทั้งหมด

ss

31 ต.ค. 2017ss


สัปดาห์การจัดการความรู้ KM บชร.3

29 ก.ย. 2017บชร.3 จัดกิจกรรม สัปดาห์การจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีการนำเสนอบอร์ดการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วย และการจัดประกวด การนำเสนอคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยผ่านเวที โดยมีคณะกรรมการ ในการตัดสินคะแนน นำโดย พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3, พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร ผบ.ศคบ.บชร.3, พ.อ.วิษณุ วิจิตรพงษา รอง.เสธ.บชร.3 และกรรมการรับเชิญพิเศษ พ.ท.หญิง ดร.มลฤดี โภคศิริ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ทภ.3 เพื่อค้นหาผลงานการจัดการความรู้ที่ดีเยี่ยม และสามารถนำสู่การประกวดภายนอกหน่วยต่อไปได้ กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก


หน่วย นขต.ทภ.3 ได้รับรางวัลภูมิปัญญานักรบไทย

20 ก.ย. 2017หน่วย นขต.ทภ.3 นำโดย รพ.ค่ายกาวิละ, รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี, กองพันทหารช่างที่ 8, กรมทหารราบที่ 17 เป็นการพัฒนาความรู้ทำให้เกิดนวัตกรรมและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี จ.กรุงเทพมหานคร


ตรวจเยี่ยมการสอบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

16 ก.ย. 2017คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 นำโดย พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (2) : ด้านกำลังพล เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ของกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (2) : ด้านกำลังพล เป็นผู้นำคณะ, พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ หัวหน้าแผนกศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้ติดตาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก


กองทัพภาคที่ 3 ชมเชยกำลังพลที่มีผลการศึกษาดีเด่น

07 ก.ย. 2017จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงถึงความสำนึกในหน้าที่ ความขยันขันแข็ง มีความพยายาม และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการศึกษา กองทัพภาคที่ 3 จึงประกาศชมเชยได้ ณ โอกาสนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพลทั่วไป เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก


การจัดการความรู้ KM บชร.3

06 ก.ย. 2017บชร.3 จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และต่อยอดสู่งานคุณภาพ PDCA Plan- Do -Check- Act โดยมี พ.ท.วิษณุ วิจิตรพงษาโต รองเสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธาน, พ.ท.หญิง ดร.มลฤดี โภคศิริ เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 0900-1200 ณ ศูนย์การเรียนรู้ พัน.สร.23 บชร.3


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU มหาวิทยาลัยนเรศวร

06 ก.ย. 2017คณะกองทัพภาคที่ 3 นำโดย พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง กองทัพภาคที่ 3 กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อการส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการให้กับกำลังพล โดยสนับสนุนด้านการศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร


ดูพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการ ทภ.3

13 ม.ค. 2017พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ หัวหน้าแผนกการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะกำลังพลศูนย์การศึกษา เข้าดูพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลของ กองทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 ณ ส.พัน.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


การจัดการความรู้ KM ร้อย.บก.ช.พัน.4

05 พ.ค. 2017ร้อย.บก.ช.พัน.4 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน จำนวน 250 นาย เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 60 ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ช.พัน.4 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์


ดำเนินการนิเทศ และติดตามผลการจัดการความรู้ KM หน่วย นขต.ทภ.3

25 เม.ย. 2017คณะกรรมการนิเทศ ปรึกษา ติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้ ทภ.3 ดำเนินการนิเทศหน่วย นขต.ทภ.3 (มทบ.310) ในเขตพื้นที่ จ.ตาก โดยหน่วยที่รับการนิเทศให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดีเยี่ยม มีการเรียนรู้ KM ของกำลังพลที่ปฏิบัติงานจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน รวมถึงการมองหา Best Practice ในแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาสู่การเรียนรู้และการวางแผนงานการจัดการความรู้ KM ต่อไป เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 60 ณ หน่วย นขต.ทภ.3 (พล.ร.4, ร.4 พัน 3, บชร.3, พล.พัฒนาที่ 3) จ.พิษณุโลก


ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 57 ข้อมูล