ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูลกรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม ทั้งหมด

การปฐมนิเทศให้กับทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

22 มิ.ย. 2018เมื่อ 22 มิ.ย. 61 เวลา 0900 – 1630 ได้มีการจัดการปฐมนิเทศให้กับทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม บก.มทบ.39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีจำนวนทหารเข้าร่วม 500 นาย โดยมี รอง เสธ.ทภ.3 เป็นประธาน


การประกวดผลงานการจัดการความรู้ กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

22 พ.ค. 2018เมื่อ 22 พ.ค. 61 เวลา 0900 – 1600 ทภ.3 ได้จัดการประกวดผลงานการจัดการความรู้ กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง ทภ.3 มีกำลังพลของหน่วยถึงระดับกรมเข้าร่วมจำนวน 50 นาย ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ โดยมี รอง เสธ.ทภ.3 เป็นประธานในพิธี


การฝึกอบรมครูฝึกวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รุ่นที่ 2

11 พ.ค. 2018เมื่อ 7 – 11 พ.ค. 61 กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จว.ลำพูน ทำการฝึกอบรมครูฝึกวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รุ่นที่ 2 มีจำนวน 17 นาย ให้กับกำลังพลในพื้นที่ ทภ.3 เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ไปเป็นครูฝึกสอนให้กับทหารกองประจำการต่อไป โดยอบรม ณ ร้อย.พล.สร.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


การจัดการปฐมนิเทศให้กับทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

7 ธ.ค. 2017เมื่อ 7 ธ.ค. 60 เวลา 1330 – 1630 ได้มีการจัดการปฐมนิเทศให้กับทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ มีจำนวนทหารเข้าร่วม 287 นาย โดยมี รอง เสธ.ทภ.3 เป็นประธาน


การฝึกอบรมหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

10 พ.ย. 2017เมื่อ 6 – 10 พ.ย. 60 กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน ทำการฝึกอบรมให้กับกำลังพลในพื้นที่ จว.พ.ล. เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง จัดเป็นระบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อต่อยอดระดับการศึกษาให้กับกำลังพล


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ทหารกองประจำการประจำปี 2560

30 ต.ค. 2017เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 60 เวลา 1330 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ทหารกองประจำการประจำปี 2560 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ มีทหารกองประจำการเข้าร่วม 350 นาย โดยมี รอง มทภ.3 เป็นประธาน


การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ

8 ส.ค. 2017เมื่อในวันที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 0830 – 1200 การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดจากกองประจำการใน 1 พ.ย. 61 ณ 101 สโมสรบันเทิงทัพ โดยมีทหารกองประจำการเข้าร่วม 275 นาย


การส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561

4 มี.ค. 2018ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ให้การส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานกำลังพล โดยสนับสนุนบุตรหลานกำลังพลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในห้วง 4 พ.ย. 60 – 4 มี.ค. 61


โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับกำลังพล ครั้งที่ 14

12 ก.พ. 2018โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับกำลังพล ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12 - 15 ก.พ. 61 ณ ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ss

31 ต.ค. 2017ss


ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 66 ข้อมูล