ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

หมายเลขภายใน
: 73489, 73361

เบอร์โทรศัพท์
: 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73489, 73361

อีเมล์
: army3.111@gmail.com

เวลาทำการ
: จันทร์ - ศุกร์
: 08:30 ถึง 16:30